Het Evangelie –The Gospel   Leave a comment

Bekering en wedergeboorte gebed:

Heere Jezus, ik geloof dat ik een zondaar ben. Ik geloof dat er niets goeds in me woont en dat ik U nodig heb Heer. Zonder U kan ik niet meer leven Heer en ik beleid dat ik alles op mijn eigen kracht gedaan heb wat alleen maar schulden dood en verderf heeft gebracht.

Heer wilt U in mijn hart komen wonen en doden dat wat met de Oude Mens te maken heeft, zodat ik als een Nieuw Mens kan opstaan. Ik beleid dat ik een zondaar ben en dat ik U nodig heb Heer. Dank U dat u mij een nieuw leven wilt geven en dank U ook dat U in mijn hart wilt komen wonen. Doet U maar met me wat U wilt Heere Jezus. Ik beleid dat ik mijn wil altijd wilde doen wat nooit goed is geweest. Ik wil het nu omdaraaien Heer; ik wil uw wil doen, maar doet u het maar door me Heen en dank u dat ik een nieuw leven gekregen heb van U. In de Naam van Jezus Christus. Amen.

Nu ga je zien dat je een nieuw leven hebt gekregen. Dat je nu niet meer hoeft te vrezen want je bent nu in de Hemel voor de eeuwigheid. Je hoeft er ook niets voor te doen alleen te accepteren dat het de Heere Jezus Christus is, Die dat voor jou gedaan heeft. Moge de Heere Jezus Christus in je hart zijn voor eeuwig en dat is mijn gebed tot u. Amen.

English:

Repentance and New Birth Prayer:

Lord Jesus, I believe I am a sinner. I believe there is nothing good living in me and I need you Lord. Without you I can no longer live Lord and I affirm that I have done everything on my own strength that only debt has brought death and destruction.

Lord, You want to live in my heart and kill that which has to do with the Old Man, so that I can arise as a New Man. I practice that I am a sinner and I need You Lord. Thank you for giving me a new life and thank you for coming to live in my heart. You do whatever You want to me Lord Jesus. I have a policy that I always wanted to do what was never right. I want to turn it over now Lord; I want to do your will, but just do it through me and thank you that I got a new life from You. In the Name of Jesus Christ. Amen.

Now you will see that you have been given a new life. That you don’t have to fear anymore because you are now in Heaven for eternity. You don’t have to do anything just to accept that it is the Lord Jesus Christ Who did that for you. May the Lord Jesus Christ be in your heart forever and that is my prayer to you. Amen.

Wanneer we tot geloof in Christus komen zien we de zaken op deze wijze:

Het Nederlands Bijbelonderzoek Centrum onderzoekt de Bijbel in zijn ware context van binnenuit zoals deze gelezen dient te worden. We zetten dat op de weblog en vragen in een reactie worden beantwoord, doch opmerkingen die er tegen duiden worden ook beantwoord. Wij menen, dat iedereen kan leren, die oprecht genoeg is om van Christus te leren en niet van mensen. Geen mens heeft nog ooit het complete zuivere evangelie van Jezus Christus uitgesproken en diep in de Bijbel gegaan en de verbanden, die in de Bijbel staan en hoe we alles dienen te benaderen.

We zetten alle apart gezette onderwerpen in aparte pagina’s zodat u zo kunt opslaan wat u nodig hebt.

Voor de mensen die niet in Christus zijn, die dus of hypocriet; bevlekt of ongelovig zijn; gaan naar de hel en dat zijn de meesten. Kijk maar eens wat voor mensen er voortkomen uit de valse profeten en discipelen. Naar de hemel gaan diegene die op recht Christus geloofd hebben en geen compromis hebben gesloten.

Heel veel leesplezier en u mag reageren, natuurlijk! Open vragen worden beantwoord en kritiek zonder Bijbelteksten worden verwijderd. We zijn niet uit om de meningen van mensen te horen, maar juist door de Heilige Geest geïnspireerd en met Bijbelteksten omweven kritiek zullen natuurlijkerwijs serieus nemen.

Mocht u meer willen weten over het evangelie dan kunt u me altijd mailen:

When you want to here more from the Gospel don’t hessitate to ask me for that, you can mail me on these e-mailaddress:

bijbelonderzoek57@gmail.com

bijbelonderzoek777@gmail.com

Uwe in Christus.

Nederlands Bijbelonderzoek Centrum.

 

Posted 5 maart 2013 by bijbelonderzoek

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s